Folk vet st.

ENKELTHENDELSER BERLIN I DAG


Overt Narsissisme og Covert narsissisme.Bildet gjengir det typiske ved at barnerts SELV er nærmest diffus, at barnet oppfatter egen som mors dukke, der de bable omgivelser fremstår som sterke, slik det mor vil man skal legge merke til. Der narsissiten fremdeles henger for kanten fra stupet har psykopaten falt utfor igang lenge siden! Bøker alfabetisk etter forfatter: Mens narsissiten kan ane sitte eget selv for en ubevist måte, og derigjennom forskjellen på kjerneselvet og det falske egen, lever psykopaten ut sitt falske egen tilsynelatende uten noen assosiasjon med kjerneselvet! Bøker alfabetisk etter forfatter: Boken vil inneholde adskillig med eksempler på inneværende typen adferd, gjennom link til beskrivelsene i boken "Narsissisme, i praksis". Der narsissisten tviler på egen selv, tilkjennegir psykopaten betydningsløs slik tvil!

Dens inndeling i sunn og usunn narsissisme og dem to typer usunn narsissisme: Den tar utgangspunkt i en barnefordelingsak og vil vise den totale svikt, som oppstår når bart har med covert narsissistisk dynamikk bekk gjøre. Bøker alfabetisk etter forfatter: Boken vil besitte rikelig med eksempler for denne typen adferd, attmed link à beskrivelsene i boken "Narsissisme, i praksis". Boken vil beskrive dem ulike psykologiske perspektivers forståelse av narsissisme. Den vil inneholde kunnskap som à nå aldri har vært beskrevet i noen norsk bok. Der narsissiten kan fornemme sitte eget egen på ei ubevist angrepsmåte, og derigjennom forskjellen for kjerneselvet og det falske selv, lever psykopaten ut sitt falske selv tilsynelatende uten allehånde kontakt med kjerneselvet! Forsiden henspeiler for at øynene er sjelens speil i relasjon à blomsten "Påskelilje Narcissus pseudonarcissus! Bildet gjengir det typiske ved at barnerts Egen er nærmest utvisket, at barnet oppfatter seg der mors dukke, mens dem ytre omgivelser fremstår der sterke, altså det bestemor/-far vil bart skal bysse merke à Forsiden henspeiler på at øynene er sjelens brennglass i assosiasjon til blomsten "Påskelilje Narcissus pseudonarcissus! Der narsissisten tviler på egen selv, tilkjennegir psykopaten betydningsløs slik tvil! Imagination will take you everywhere" Albert Einstein à nå har jeg gjennomgått bla.
Det intense blikket man opplevr i psykopatens raseri avspeiler det skadede bakenforliggende selvet som søker svar for et emosjonellt savn. Overt Narsissisme og Covert narsissisme. Den vil inneholde kunnskap som à nå aldri har vært beskrevet i noen norsk bok. Boken vil besitte rikelig med eksempler for denne typen adferd, attmed link à beskrivelsene i boken "Narsissisme, i praksis". Forsiden henspeiler på at øynene er sjelens brennglass i assosiasjon til blomsten "Påskelilje Narcissus pseudonarcissus! Bildet gjengir det typiske ved at barnerts SELV er nærmest diffus, at barnet oppfatter egen som mors dukke, der de bable omgivelser fremstår som sterke, slik det mor vil man skal legge merke til. Forsiden er ei selvportrett tegnet av ei barn, der har vokst opp med en narsissitisk såret bestemor/-far. Mens narsissiten kan ane sitte eget selv for en ubevist måte, og derigjennom forskjellen på kjerneselvet og det falske egen, lever psykopaten ut sitt falske egen tilsynelatende uten noen assosiasjon med kjerneselvet! Den tar utgangspunkt i en barnefordelingsak og vil vise den totale svikt, som oppstår når bart har med covert narsissistisk dynamikk bekk gjøre. Imagination will take you everywhere" Albert Einstein Til akutt har ego gjennomgått bla.


Enkelthendelser berlin i dag


Enkelthendelser berlin i dag


Enkelthendelser berlin i dag


Enkelthendelser berlin i dag

...


65 66 67 68 69


Kommentarer:


08.08.2017 : 20:32 Zushakar:

Stil, Typografie, job -, Farben – slick dude

rollito.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Oscar Gunnarsson