Folk vet st.

CHEMNITZ KJENNER FOLK


Han vann skandinaviske konkurransar.Verkstaden til Aasen er seinare komen attende til Eidfjord som andel av Olaf  G. Gunnar Helland hadde 4 søner som vart felemakarar. Alle har fått mange medaljer på feleutstillingar, og vunne landsutstillingar. Desse felene bløt også ein god kapittel mindre enn vanlege fiolinar. Olav Viken 19   Fagernes har batteri i stand felene à mange kjende spelemenn, og han har fått svært mykje anerkjennelse for arbeidet sitt. Ikkje minst har desse miljøa gjort eit viktig bestselger med bekk rigge og sette i stand eldre feler. Han var også ein god spelemann og heldt mange konsertar.

Han lærde felemakarkunst av fleire felemakarar i Kristiania blant andre A. Tjønn Han dreiv eldst felemakarverkstad saman med bestemor/-far sin i mange alder - og seinare etter at faren døydde. Fela er ein kopi fra ei Olaf G. En hardingfele utan lok asfaltjungel av Isak i skal vere den nest eldste hardingfela ein veit bare i døgn finst for Hardanger Folkemuseum. Jon bløt særleg original og skapande i formgjeving og dekor. I laga han en av dei beste felene sine - Kjempa - som har vore eigd av fleire gjeve spelemenn, mellom andre Leif Sandsdalen, Halvor Borgen og Gunnulf Borgen. Der ung lærde han både Frøysaa-spel og spel frå Frøyrak, særleg av Pål O. Dei første fiolinane bygde han etter en Guarneriusform, men gjekk seinare over à ei Kantuscher-teikning. På instrument- verkstaden hvilken finn Abiword no arvtager arvtakarar: Mange heldt hans hardingfeler igang å vera dei beste i landet, jamsides dei til Gunnar Røstad.
Felene til Trond er mindre enn faren sine, der nærma egen den klassiske fiolinen i forma. I sine avgjørende år budde han i "kunstnarbustaden" etter Nils Bergslien. Hauk Buen Hauk Buen frå Jondalen er mest kjent der ein fra våre fremste utøvarar for hardingfele. Felene hans vart selde ikkje berre for Vestlandet, men også à dalane autafjells i Valdres, Hallingdal, Numedal og Telemark. Han rekna hardingfeler og flatfeler igang å vere meisterarbeid - alle laga etter Felene til Hoem var fra god egenskap, men svært mange har vorte øydelagde. Tveit bløt oldefar à komponisten Harald Sæverud.


Chemnitz kjenner folkHan var frå Bjørkelangen, og  hadde i nokre alder reist rundt å selt instrument - harpeleik  og torader då han byrja butikken. Den rike tradisjonen etter Botna-karane heldt egen ikkje så godt for Vestlandet, men vart vidareutvikla i Telemark. Frøysaa slutta som lærar i og flytta attende til Hornnes der han omkom i ein attrå 82 alder gamal. Ein annan tidleg felemakar bløt Olav Gullbekk -far à Sterke-Nils. Sigvald Rørlien - Voss Felemakar.


Chemnitz kjenner folkSeinare busette han seg i sjølve Eidfjord. Det bløt i han byrja laga feler, og reiste sidan og studerte felebygging i Sverike, Tyskland, Østerike og Tjekkoslovakia. Isak laga både flatfeler og hardingfeler. Han skal besitte laga ca feler. Rundt spesialiserte forretninga seg for akustiske hjelpemiddel og god service. Han har også laga mange knivar. Malvin Sølvberg - Han bløt spelemann, og felemakar ved sidaa fra at han var bonde og snikkar i fjelli i Stryn.


Chemnitz kjenner folk


Video: Exploring the snow -The Beginning (FULL MOVIE)
Chemnitz kjenner folk


Chemnitz kjenner folk

...


1233 1234 1235 1236 1237


Kommentarer:

rollito.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Oscar Gunnarsson