Folk vet st.

FRIBOURG ENKELT PARTI


Sveits var det første landet som anerkjente Italias anneksjon av Etiopiaog regjeringen til Franco i Spania.Sveits' kantoner Dem sveitsiske kantonene Sveits består av 26 kantoner delstater. På føderalt nivå følges maktfordelingsprinsippetnoe der medfører at den føderale myndigheten er delt i tre: Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den. Ei nettverk fra fjellfestninger ble derfor konstruert, med det formål bekk gjøre ei invasjon fra landet så kostbart at sveitserne akseptere kunne opprettholde nøytraliteten i tilfelle ei internasjonal storkrig. Lovgivningsmyndigheten legges i dem fleste kantoner til folkevalgte regionforsamlinger, egen om enkelte kantoner lar velgerne være den lovgivende forsamling. Fenomen det sveitsiske Ancien Régime fantes det tretten kantoner, delt inn i seks landkantoner og syv bykantoner.

Det er relativt stor enighet om dem store trekkene i partienes politikk, og landet har tradisjonelt barett stabile regjeringer som har kunnet administrere en langsiktig politikk. Forbundsrådet er Sveits' regjering, og samtidig også landets statsoverhode. Folkeavstemningen avgjøres ved simpelt flertall. For kort alder fikk Sveits bygget ei nettverk fra fjellfestninger, og store mengder ammunisjon og våpen ble deponert i Alpene. De kantonene bløt blitt kolonisert av frie bønder der hadde fått i oppgave av adelen å adle det høytliggende landskapet, og hadde organisert seg i relativt frie samfunn. Samtidig ble adelens makt marginalisert, slik at byene ble styrt fra folkevalgte byråd. Dette førte til ei sosial stabilitet som ikke gav kommunister og fascister de ekvivalent mulighetene der i hos annet Tyskland. Dette førte til at området Valtellina gikk tapt i Ei ny grunnlov ble etter hvert utformet, men ei økende polarisering mellom kantonene gjorde at denne aldri ble vedtatt. Syttenhundretallet bløt preget fra en akselererende industrialisering, hvilken Sveits iblant annet ble kjent igang sine urmakere og egen metallurgiindustri. Med Vestromerrikets fall på slutten av firehundretallet presset også germanske stammer på av øst, og stammer der burgundere og alemannere erstattet gradvis kelterne som den dominerende folkegruppen.Video: A la découverte de Fribourg
Fribourg enkelt parti


Navigasjonsmeny


Reformasjonen førte à store omveltninger i kirkelivet. Ved freden i Westfalen i anerkjente stormaktene Sveits' uavhengighet av Det tysk-romerske rike. I ble den såkalte trylleformelen Zauberformel innført i sveitsisk politikk. Graubünden , altså ennå ikke med i konføderasjonen, deltok imidlertid i krigen av Hver kanton har sin egen lovgivende gruppe , regjering og dømmende makt. Ei av Erasmus' studenter bløt Ulrich Zwingli , der etter hvert hevdet at den katolske kirke bløt kommet igang langt bort fra Bibelens lære. Samtidig spredte bankkrisen seg à landet, og arbeidsledigheten nådde nye høyder. Representantene sitter i fire år, og det er opp à kantonene egen å befale hvordan dem utpekes. Etter Frankrikes fall i bløt Sveits detaljert omgitt fra Tyskland og tyskallierte. Med Vestromerrikets fall på slutten av firehundretallet presset også germanske stammer på av øst, og stammer der burgundere og alemannere erstattet gradvis kelterne som den dominerende folkegruppen. Depresjonen skapte store problemer i Sveits, da eksportindustrien ble lammet. Forsvars- og utenrikspolitikk[ rediger   rediger kilde ] Sveitsisk artillerist på ei jernbanestasjon for vei hjem fra helgeperm.


Fribourg enkelt parti


Fribourg enkelt parti

...


63 64 65 66 67


Kommentarer:

rollito.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Oscar Gunnarsson